ETA Programları

ETA:E-Müstahsil

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu”, elektronik belge olarak düzenlenecektir. Elektronik ortamda oluşturulan E-Müstahsil Makbuzları yasal saklama süresi içerisinde elektronik olarak saklanacaktır.

Kurumsal çözümler için teklif alın

Bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.