ETA Programları

E-Defter

Gelir Idaresi Başkanlığı tarafından onaylı e-Defter Modülümüz, müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince "Yevmiye Defteri" ve "Büyük Defter, XBRL GL e-Defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu defterler, e-Defter modülümüz aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlarda hazırlanabilir ve elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolayca gönderilebilir.

e-Defter modülü, ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL versiyonlarımızda yer almaktadır. Diğer versiyonlarımızı kullanan ETA kullanıcıları ise ürünlerinin sürümü. ETA:SQL veya ETAV.8-SQL'e yükselterek e-Defter uygulamasına başlayabilirler.

Kurumsal çözümler için teklif alın

Bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.

Dökümanlar

Teknik Notlar

e-Defter Uygulaması